jueves, 1 de noviembre de 2012

4ª ENTRADA

LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

 Aquesta setmana l’ estudi de l’ assignatura ha estat encaminat cap a les competències bàsiques, el seu significat i tot allò que implica educar en elles. Partírem de l’origen de les competències al seu àmbit empresarial per trobar una definició inicial: Les competències tenen com a finalitat la realització de tasques eficaces o excel·lents, de manera que impliquen la pràctica d’uns coneixements, habilitats i actituds en un context determinat. A l’ àmbit educatiu entenem per competència una “…intervenció eficaz en los diferentes ámbitos de la vida mediante acciones en las que se movilizan de manera interrelacionada componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales” Zabala i Arnau (2007) Les competències són accions eficaces per donar resposta als problemes que ens planteja la vida. Per a la qual cosa és necessari en primer lloc, estar disposat a resoldre aquests problemes. Ha d´haver-hi una intencionalitat, una actitud determinada (SER). Així mateix, també serà necessari dominar els procediments, habilitats i destreses de l´acció que hem de dur a terme( SABER FER). I tot açò ho hem de saber fer sobre uns fets, uns coneixements(SABER) La competència sempre implicarà coneixement interrelacionat amb habilitats i actituds. Avui sabem que s’ aprèn realment quan l’ alumne li pot atribuir sentit i significat a allò que aprèn. Això només és possible si les activitats d’aprenentatge es fan en contexts reals, fent servir objectes de coneixement. Respecte a la concreció del concepte de competència, en Zabala explica que aquest inclou els següents àmbits:
 -Social: Hem de formar ciutadans compromesos en fer més justa, solidària i democràtica la nostra societat
 -Interpersonal: L’ educació ha d’ ajudar a comprendre millor les persones. Hem de ser competents per relacionar-nos, comunicar-nos, viure al cap i a la fi.
-Personal: Hem d’aprendre a escollir sobre la base de les pròpies reflexions.” Solo quien piensa por uno mismo puede llegar a ser uno mismo” A. Zabala (2007)
-Professional: Hem de ser competents per poder fer una tasca professional adequada a les nostres capacitats. Dins d’aquestes quatre dimensions hem d’incloure els continguts conceptuals (què saber), que deriven de multitud de Ciències i Disciplines i els continguts procedimentals(què saber fer),les habilitats i procediments necessàries per dur-los a terme(anàlisi, aprenentatge, treball en equip, participació…) sense oblidar els continguts actitudinals(ser) com la solidaritat, el respecte a la resta, la tolerància, l’empatia, l’autoestima, l’autocontrol, la flexibilitat….
 Aquesta setmana me n´he adonat que el terme C.B. engloba moltíssimes més coses de les que en un principi pugui aparentar. El fet d’educar per a la vida implica un comprimís que no pot deixar fora cap aspecte de la vida.
 Em plantejo si jo mateixa soc competent en diferents aspectes de la meua vida. Competent com a companya de pis, de classe, com a professora del Conservatori, com a veïna, com a germana, com a ciutadana, com a ésser humà.... Si vull ser competent en totes les activitats de la meva vida, necessitaré disposar no només d’uns coneixements (fets, conceptes) sinó de saber-los fer servir(habilitats, tècniques…) amb intencionalitat.
Serà tot un repte intentar ser el més competent possible en cada situació que se’m plantegen més encara si es tracta d´educar.
Em quedo aquesta setmana amb la cita d'en Mikel Aguiregabiria al 500palabras, perquè hem de SER i preparar a éssers humans COMPETENTS per a SER catalitzadors del canvi.
 Per a l’estudi d’aquesta setmana vaig cercar la conferència que Antoni Zabala fa a Eivissa al 2008 al voltant de les C.B.,una volta impregnada de la força que tramet aquest home vaig llegir els capítols del seu llibre Cóm aprendre i ensenyar competències que fan referència a la matèria. Finalment, vaig revisar els apunts que em vaig fer per a la meva primera  entrada a aquest bloc sobre l´informe que en Jacques Delors va fer per a la UNESCO a La Educación encierra un tesoro pel fet de relacionar els pilars bàsics de l´educació amb els fonaments propis de les competències bàsiques.
Per acabar vull compartir amb vosaltres aquest petit video, a veure que vos pareix:

 Les fotos d’aquest vídeo han estat tretes respectant els drets d’autoria:


No hay comentarios:

Publicar un comentario